Behandelmethodes

Oedeemtherapie / Manuele Lymfdrainage

Het menselijke lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Veel processen, zoals het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (bv. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bv. bouw-, afbraakstoffen) en/of van gassen (bv. zuurstof, koolzuurgas), verlopen via dit lichaamsvocht.

Dit noemen we ‘de waterhuishouding’. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die hierin een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Die kan echter bemoeilijkt worden door ziekte, stress of als gevolg van een ongeval. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) geoptimaliseerd worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op.​

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.